Notranja organizacija

Referenti

REFERENT IME IN PRIIMEK e-mail
ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA DELA
Koordinator za podporni pouk Matej Dornik matej.dornik@solskicenter.net
Referent za zamenjavo urnika Matej Dornik matej.dornik@solskicenter.net
Sestavljalki urnika prof. Martina GERGOLET in Martina GRAHONJA martina.gergolet@solskicenter.net
martina.grahonja@solskicenter.net
Odgovorni za VIP RAZREDNI SVETI
DELOVNE SKUPINE IN INSTITUCIONALNI ORGANI
Delovna skupina za posebne vzgojne potrebe prof. Mirjam BRATINA, Daniela KLANCIC in Neva KLANJŠČEK mirjam.bratina@solskicenter.net
daniela.klancic@solskicenter.net

neva.klajnscek@solskicenter.net

Odbor za vrednotenje prof. Nadja REBEC in Sara SEMEC nadja.rebec@solskicenter.net
sara.semec@solskicenter.net
Jamstveni organ prof. Livio SEMOLIČ livio.semolic@solskicenter.net
Volilna komisija prof. Mirjam BRATINA in Neva KLANJŠČEKg. Martina ČERNIC mirjam.bratina@solskicenter.net
neva.klajnscek@solskicenter.net
martina.cernic@solskicenter.net
Komisija za nakupe in tehnično preverjanje nakupov Tehnik Igor ŠKORJANC,tehnik Edi LUTMAN in prof. Marco PETEJAN edi.lutman@solskicenter.net
igor.skorjanc@solskicenter.net

marco.petejan@solskicenter.net

Referent za nakupe knjig prof. Neva KLANJŠČEK neva.klanjscek@solskicenter.net
Zapisnikar sej profesorskega zbora prof. Nadia MARINCIC nadja.marincic@solskicenter.net
Zapisnikar sej zavodnega sveta Prof. Nadja REBEC nadja.rebec@solskicenter.net
REFERENTI ZA VZGOJNA PODROČJA
Referent za disleksijo prof. Daniela KLANČIČ daniela.klancic@solskicenter.net
Referent za usmerjanje ciljna funkcija

Jurij Klanjšček

jurij.klanjšček@solskicenter.net
Referent za inkluzijo, usmerjanje – sprejemanje dijakov Sara Semec

ciljna funkcija

VARUHI LABORATORIJEV IN KNJIŽNIC
Dijaška knjižnica

Profesorska knjižnica in razredne knjižnice

prof. Ivan Žerjal ivan.zerjal@solskicenter.net
Fizikalni laboratorij prof. Marco PETEJAN marco.petejan@solskicenter.net
Laboratorij za informatiko v pritličju prof.  Paolo POSILLIPO paolo.posillipo@solskicenter.net
Laboratorij za kemijo prof. Dania BREGANT danja.bregant@solskicenter.net
Risalnica prof. Alja SLAMIČ alja.slamic@solskicenter.net
Referent za INVALSI prof. Nadia MARINCIC in Martina GRAHONJA nadja.marincic@solskicenter.net
martina.grahonja@solskicenter.net

Razredništva

Ravnatelj dopolni in potrdi predlog razredništev, ki ga je izdelal zbor učnega osebja.

RAZRED RAZREDNIK ŠOLSKI E-mail naslov
1. r. humanist.l. prof. Sara SEMEC sara.semec@solskicenter.net
2. r. humanist.l. prof. Barbara ZLOBEC barbara.zlobec@solskicenter.net
3. r. humanist.l. prof. Francesca RUSTIA francesca.rustja@solskicenter.net
4. r. humanist.l. prof. Viljem GERGOLET viljem.gergolet@solskicenter.net
5. r. humanist.l. prof. Daniela KLANČIČ daniela.klancic@solskicenter.net
1. r. znanst.l. prof. Viljena DEVETAK viljena.devetak@solskicenter.net
2. r. znanst.l. prof. Paola CIGUI paola.cigui@solskicenter.net
3. r. znanst.l. prof. Dania BREGANT danja.bregant@solskicenter.net
4. r. znanst.l. prof. Adrijan PAHOR adrijan.pahor@solskicenter.net
5. r. znanst.l. prof. Andrej KRALJ andrej.kralj@solskicenter.net
IV. gimnazija prof. Nadja REBEC nadja.rebec@solskicenter.net
V.  gimnazija prof. Karen COSSUTTA karen.cossutta@solskicenter.net
I. kl. licej prof. Jurij KLANJŠČEK jurij.klanjscek@solskicenter.net
II. kl. licej prof. Damiana DEVETAK damjana.devetak@solskicenter.net
III. kl. licej prof. Tjaša RUZZIER tjasa.ruzzier@solskicenter.net