Natečaj: Pot do človeka

Skupina profesorjev slovenskega višješolskega centra v Gorici želi spodbuditi ustvarjalnost pri mladih in v ta
namen
razpisuje
LITERARNI, LIKOVNI IN FOTOGRAFSKI NATEČAJ
POT DO ČLOVEKA
posvečen spominu na dijakinjo Živo Srebrnič.
Letošnja tema: Jeziki srca.
Razpisni pogoji:
Sodelujejo lahko vsi dijaki, ki obiskujejo slovenski višješolski center.
Prispevke je treba izročiti tajništvu tehniškega ali licejskega pola do 25. januarja 2017.
LITERARNI NATEČAJ
Dijaki pošljejo lahko še neobjavljeno prozo (do največ 3 strani) ali pesmi (do 3 pesmi) ali tudi dramska
besedila (odlomek, prizor – do 3 strani) na temo Jeziki srca.
Prispevki morajo biti napisani z računalnikom. V eni kuverti naj bodo avtorjevi podatki s šifro (avtorjeva šifra
ali psevdonim, njegovo ime in priimek, šola, razred), v drugi pa naj bo zgoraj omenjena zaprta kuverta z
avtorjevimi podatki ter priloženo besedilo, označeno samo s šifro. Komisija dobi v branje samo šifrirana
besedila, avtorji se razkrijejo po določitvi zmagovalcev. Komisija bo izbrala tri nagrajence.
Merila za ocenjevanje:
1. Vsebinska izvirnost.
2. Izvirna zgradba, jezik in slog: izvirna uporaba slogovnih sredstev, izrazna živost, slikovitost.
3. Jezikovna pravilnost.
LIKOVNI NATEČAJ
Likovna dela so lahko v katerikoli likovni tehniki (olje, akril, tempera, risba, mešana tehnika, strip…) in na
kateremkoli materialu. Format ne sme presegati 150 x 150 cm. Vsak sodelujoči lahko pošlje eno likovno
delo na razpisano temo, ki ga označi s šifro ali psevdonimom. V zaprti kuverti zraven pripiše šifro ali
psevdonim, svoje ime in priimek, šolo, razred, kdaj je delo nastalo ter v največ treh stavkih bistvo likovnega
dela.
FOTOGRAFSKI NATEČAJ
Pogoji sodelovanja:
– Vsak sodelujoči lahko pošlje eno fotografijo.
– Fotografija mora biti posneta na temo natečaja.
– Ne sme biti starejša od dveh let. Na hrbtni strani fotografije mora biti naveden datum nastanka in
avtorjeva šifra ali psevdonim.
– Fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti dostopna kasneje tudi v JPG formatu
(zaradi objave nagrajenih fotografij).
– V zaprti kuverti zraven fotografije zapišite šifro ali psevdonim ter svoje ime in priimek, šolo, razred, ter
dodajte tudi opis fotografije v največ treh stavkih.
Komisija bo izbrala tri nagrajence iz vsake kategorije. Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna.
Nagrajevanje najboljših prispevkov bo potekalo ob priliki Prešernove proslave, ki bo v februarju 2017.