Lysistrata – šolsko leto 2014/2015

4. 12. 2014: ‘Lysistrata’ v Kulturnem domu v Gorici.