KEPASS

Kepass2

V šolskem letu 2014 – 2015 bo štartal Jadranski čezmejni program Knowledge Exchange Program for the Adriatic School System – KEPASS oz. Program izmenjave znanja med šolskimi sistemi držav jadranskega območja. Vodja projekta je Dežela Furlanija Julijska krajina. Partnerske države v projektu so: Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Italija in Slovenija. Namen projekta je povezati mlade generacije višješolskih izobraževalnih ustanov jadranskih držav, ki imajo skupno zgodovino, vrednote in tradicijo.
Cilji projekta so:

  • mobilnost dijakov višjih srednjih šol
  • medkulturna in večjezična izkušnja za dijake
  • internacionalizacija višjih srednjih strokovnih šol in licejev – gimnazij (evropski okvir 2020)
  • koristna vzajemna izmenjava učnih praks
  • nadgradnja izobraževalne ponudbe z dodanim učenjem jezika v obogatenem „mednarodnem modulu“.

Cilj mobilnosti je tudi dolgoročen. Dijaki naj bi pridobili tudi zmožnost delovanja na različnih trgih dela jadranskih držav. Naša šola je bila preko razpisa sprejeta v skupino akreditiranih šol, ki bodo oblikovale osnovo za integrirani šolski sistem v območju Jadrana. Ravnatelji vseh vključenih šol so s srečali meseca decembra na mednarodni delavnici v Portorožu. Srečanje je bilo namenjeno ustanovitvi mrež med šolami. Prva mednarodna delavnica, ki je bila namenjena profesorjem akreditiranih šol je bila v Mostarju od 20. do 22. januarja. Profesorji smo v delovnih skupinah oblikovali multidisciplinarne module za učenje in poučevanje v razredih, ki so vključeni v mobilnost. Druga mednarodna delavnica bo meseca aprila v Podgorici (Črna gora).
V šolskem letu 2014/2015 bodo dijaki 4.r humanističnega liceja gostili dva dijaki iz Bosne in Hercegovine in sicer enega iz Čapljine in enega iz Jablanice. Dijaki licejskega pola, ki obiskujejo v letošnjem šolskem letu 3. r humanističnega in znanstvenega liceja Simona Gregorčiča ter dijaki, ki obiskujejo 3. r klasičnega liceja Primoža Trubarja bodo imeli na razpolago dve destinaciji za program mobilnosti: dve mesti na gimnaziji v Rovinju (Srednja škola Zvane Črnje) in eno mesto na Zavodu združenega sveta (United World College in Mostar). Program mobilnosti dijakov KEPASS je odlična priložnost za to, da si dijaki pridobijo nove izkušnje s prisostvovanjem pouku v šoli v drugi državi.
Dijaki se lahko prijavijo na razpis do 28.februarja 2014. Prijavnice bodo na razpolago na tajništvu.

Referent za projekt KEPASS
Prof. Sara Semec