Izvršni odbor

Sestava

Izvršni odbor sestavljajo sledeči člani:

  • Elisabetta Kovic – ravnateljica, pravni član izvršnega odbora – predsednik;
  • Andrej Iussa – upravni vodja, pravni član – tajnik/zapisnikar;
  • Peter Černic – za komponento učnega osebja;
  • Luisa Gergolet – za starševsko komponento;
  • Edi Lutman – za komponento neučnega osebja;
  • Luka Paljk -za komponento dijakov.

Glavne naloge

Izvršni odbor je pristojen za pripravo dokumentacije sej zavodnega sveta.