Res dobra šola! – šolsko leto 2018/2019

Res dobra šola! Vzklik. Ironija. Refleksija o paradoksalnih situacijah včeraj in danes v slovenski, italijanski, angleški, ameriški in grški književnosti. Od strogosti in hinavščine angleške viktorijanske dobe do uporniškega duha ameriških šestdesetih let. Od discipline antične Grčije do negotovosti in strahu tekoče moderne. Avtoriteta ali avtoritarnost. Spoštovanje ali strah. Mozaik besed, glasbe, plesa, podob. Na navidezno enostavno vprašanje ”kaj je vzgoja?” nam bodo skušali na svoj način odgovoriti Charles Dickens, Frank Mc Court, Herondas, Alessandro D’Avenia in Alojz Rebula.