Ciljne funkcije

Šolsko leto 2017 – 2018

 

Ime in priimek profesorja Opis pristojnosti ciljne funkcije E-mail naslov
Sara Semec Ciljna funkcija za kontinuiteto med stopnjami.
Skrb za promocijo šole
sara.semec@solskicenter.net
Jurij Klanjšček Funkcija za formativno in poklicno usmerjanje, counselling, life skills jurij.klanjscek@solskicenter.net