Administrativno, tehnično in pomožno osebje

Tajniško osebje

Vodja upravnih storitev

jakob.leopoli@solskicenter.net

Tajnistvo

gois002002@istruzione.it

Tehniki

tehniki@solskicenter.net