Administrativno, tehnično in pomožno osebje

Tajniško osebje

 

Vodja upravnih storitev

Andrea IUSSA
andrej.iussa@solskicenter.net

Tajnice

Martina ČERNIC
martina.cernic@solskicenter.net

Petra DEVETAK
petra.devetak@solskicenter.net

Mara PERIC
mara.peric@solskicenter.net

 

Tehniki

Edi LUTMAN
edi.lutman@solskicenter.net

 

Pomožno osebje

Susanna ANTONI
susanna.antoni@solskicenter.net

Lučana MARUSIC
lucana.marusic@solskicenter.net

Lidia PERSOLJA
lidja.persolja@solskicenter.net

Elena VIZINTIN
elena.vizintin@solskicenter.net

Elisa FERLETTI
elisa.ferletti@solskicenter.net