2. delavnica biotehnologije: Gensko urejanje – CRISPR/Cas9

V torek, 21. decembra 2021, so se nekateri dijaki petih razredov Licejskega pola Gregorčič-Trubar udeležili predavanja o genomskem editingu oz. genskem urejanju, ki ga je vodil Paolo Trost, profesor biotehnologije na Univerzi v Bologni. Predavanje je omogočilo dijakom, da so spoznali potek in mehanizme genskega urejanja, za katerega sta raziskovalki Jennifer Doudna in Emmanuelle Charpentier lani prejeli nobelovo nagrado za kemijo. Metoda CRISPR/Cas9 omogoča neposredno spreminjanje DNK rastlin in živali, ne vključuje vstavljanja tujega gena, še vedno pa predstavlja gensko spreminjanje, tako s tehničnega kot s pravnega vidika. Predavatelj je izpostavil, da na tem področju ni urejene zakonodaje. Dijaki so se soočali tudi z bioetičnimi vprašanji.

Ta tehnika genskega spreminjanja je že v uporabi, in sicer v kmetijstvu, vendar le državah, ki dovoljujejo gojenje gensko spremenjenih organizmov.

Predavanje je bilo zelo zanimivo, profesor nam je podal snov na razumljiv in enostaven način, tako da smo mu lahko vsi sledili. Izpostavil nam je dejstvo, da se lahko gensko urejanje aplicira tudi na človeka, vendar ostaja odprto etično vprašanje. Predstavitev nam je omogočila, da smo bolje spoznali svet genskega editinga in razširili naša spoznanja na tem področju.