1. delavnica biotehnologije: Biotehnologije in sfere človekovega življenja

V torek, 14. 12 20021, so se nekateri dijaki petih razredov licejska pola Gregorčič-Trubar udeležili predavanja o gensko spremenjenih organizmih, ki ga je vodila raziskovalka in profesorica Novogoriške univerze Martina Bergant Marušič.

Na predavanju so dijaki lahko spoznali različne procese nastajanja gensko spremenjenih organizmov in njihovo uporabo v vsakdanjem življenju. Hkrati so se soočali tudi z etičnimi vprašanji in z okoljskimi problematikami, vezane na uporabo gensko spremenjenih živil. Nekatere države, med temi je veliko Evropskih držav, nerade sprejemajo takšne organizme, čeprav pa so ti prisotni v prehrani živali in človeka. Predavateljica je zelo jasno predavala snov, tako
da so jo lahko razumeli tudi tisti, ki se s to temo niso še nikoli soočali. Dijaki so lahko poglobili svoje znanje o gso, ki bodo verjetno hrana prihodnosti. Predavanje je bilo zelo poučno, omogočilo je dijakom razčistiti dvome in razširiti obzorja v sklopu biotehnologij.