USMERJANJE: delavnice za ucence 3.r NSS iz Gorice IVAN TRINKO