IZLET V TERSKO DOLINO IN REZIJO 4. RAZREDI

V torek, 12.10.2021, smo se četrti razredi liceja Gregorčič-Trubar odpravili na odkrivanje
Terske doline, kjer smo spoznali marsikaj o njeni zgodovini, pokrajini, načinu življenja in
narečnem bogastvu.
Zjutraj smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo in se tako napotili do občine Bardo, kjer
nam je vodička predstavila pokrajino in ob njeni razlagi smo imeli možnost občudovati
naravo, ki nas je obdajala, nato pa smo si ogledali cerkev in spoznali tudi arhitektonske
značilnosti te ter kako so uspeli uskladiti stare dele cerkve z novimi deli. V cerkvi nam je
vodička povedala marsikaj o narečju in tudi govorila v terskem narečju. Sprva je bilo malo
težko razumeti, potem pa smo se kar privadili. Ogledali smo si tudi etnografski muzej in tako
spoznali njihove običaje, s čim so se nekoč ukvarjali, in se preživljali.
Za tem smo se odpravili v dolino Rezija, mimo Čenta in tako dospeli v vas Solbica, kjer smo
obiskali dva muzeja, in sicer Muzej Rezijanskih ljudi in Muzej brusačev. V Muzeju
Rezijanskih ljudi smo si ogledali staro domačijo in spoznali, kmečko arhitekturo ter si
ogledali razstavo “Od rojstva do krsta”. V Muzeju brusačev pa so nam predstavili like
brusačev, to so bili ljudje, ki so pozimi potovali po celotni Evropi prej peš, nato s kolesi in
brusili nože ter popravljali dežnike. Za trenutek smo lahko tudi mi postali brusači in poskusili
brusiti nože. Za zaključek so nas naučili tudi rezijanski ples in tako smo vsi skupaj zaplesali
in udarjali z nogo.
Čas je minil, tako smo se vrnili domov, obogateni z novimi spoznanji in veseli, da smo videli
nove kraje ter da smo preživeli nekaj časa skupaj.
Aleksija Primosig
II.