Terska dolina in Rezija

Dijaki petih razredov licejskega pola smo se 13.10 odpravili na poučno ekskurzijo v Tersko in Rezijsko dolino. Najprej smo obiskali Etnografski muzej v naselju Bardo, nato pa na Solbici Muzej rezijanskih ljudi ter Muzej brusačev. Muzeja sta bila odprta leta 2017 in sta v vas prinesla kar nekaj turistov. Spoznali smo, da Terska in Rezijska dolina nista bili nikoli v tesnem stiku, in to zaradi gor, ki ju ločujejo, zato prebivalci ene doline niso poznali narečja druge. Dolini sta danes redko naseljeni, saj se mlade generacije selijo v večja mesta, in to predvsem zaradi dela, torej se tradicije in narečja dolin počasi izgubljajo. Pomembno je torej, da prebivalci ohranjajo svojo kulturo z ustanavljanjem muzejev, mi pa jih lah

ko podpremo z obiskom teh čudovitih, a ne popolnoma odkritih krajev.