Spoštovani!

Dijaki zadnjega letnika so se udeležile delavnice Spoštovani!. Predavateljica Katarina Gomboc Čeh iz Univerze v Novi Gorici je izpostavila nekaj zanimivih iztočnic, ki se nanašajo na pisanje uradnega in formalnega pisma npr. prijavnica, opravičilo, razpis, itd. Cilj delavnice je bil tudi krepitev tranzverzalnih kompetenc s posebnim poudarkom na sposobnost sporočanja v pisni obliki. Delavnica spada v sklop predavanj, ki jih Univerza v Novi Gorici, s katero redno sodelujemo, organizira za bodoče študente.