UTRINKI IZ BENETK

2. SKUPINA: vsakdanje življenje v Benetkah.


V četrtek, 23. septembra, smo se v spremstvu profesorjev dijaki tretjih razredov licejskega pola odpeljali z vlakom do Benetk. V jutranjih urah smo si pod vodstvom vodičke ogledali najpomembnejše znamenitosti, kot so judovska četrt,različne cerkve in palače, canal Grande, sprehodili smo se čez najbolj znane mostove: Rialto, ponte del Chiodo,
občudovali Doževo palačo, trg in baziliko sv. Marka. Na trgu smo doživeli tudi prijetno presenečenje, saj smo v kavarni videli ameriškega igralca Adama Huberja, ki se je fotografiral z nami-tudi srečanje s filmskimi igralci je v Benetkah del vsakdanjika…
Popoldne smo se pa razdelili in delali po skupinah. Na podlagi teme, ki nam je bila dodeljena, smo samostojno raziskovali mesto in intervjuvali prebivalce, ki so nam razkrili veliko novih informacij o življenju v mestu na vodi, o navadah, običajih, tradicionalnih praznikih in o beneški hrani. Poleg tega smo veliko fotografirali in posneli video,ki si ga lahko ogledate na šolski spletni strani.
Spoznali smo veliko oseb, ki so nam pomagale pri ustvarjanju projekta. Soočili smo se z dejstvom, da so nekateri bili zelo prijazni in so radi odgovarjali na naša vprašanja, spet drugi pa so bili nedostopni.
Polni vtisov in doživetij , prevzeti od lepote Benetk,smo se z ostalimi ponovno srečali pred železniško postajo in se pozno zvečer vrnili domov.

3. SKUPINA

23. septembra smo vsi dijaki tretjih razredov šli na enodnevno ekskurzijo v Benetke.
Najprej smo imeli voden ogled mesta, ki se je začel pred železniško postajo in se nadaljeval vse do trga sv. Marka. Po kosilu smo imeli organizirane delavnice. Vsaka skupina je raziskovala določeno tematiko.
Naša skupina je iskala različne poklice Benečanov. Najprej smo se dogovorili in se odločili, da bomo bomo intervjuvali značilne poklice kot so: gondoljer, izdelovalec mask in oblikovalec stekla Murano.
Postati gondoljer v Benetkah je družinska tradicija. Danes obstajajo tudi šole za to, nekoč pa se je ta poklic prenašal iz generacije v generacijo. Pred kovidom so gondoljerji imeli ogromno dela. V korona času imajo gostinski obrati manj dela in posledično tudi gondoljerji.
Izdelava pustnih mask je tudi tradicionalna dejavnost Benečanov. Prvi uradni karneval se je odvijal leta 1297. Na tem karnevalu so prvič uporabili nekatere tipične maske. Z leti je izdelava mask postal prava umetnost, ki ni vezana samo na pustni čas. Maske so narejene iz papirja, ki ga pobarvajo z različnimi tehnikami barvanja.
V značilni beneški trgovini smo opazovali izdelke iz muranskega stekla in se pogovarjali s trgovko. Povedala nam je, da so vse izdelke v trgovini izdelali lokalni obrtniki in so zato zelo dragoceni.
S takim načinom raziskovanja smo se veliko naučili.

4. SKUPINA

V četrtek, 23.9.2021, smo se vsi tretji letniki, torej znanstveni, humanistični in klasični licej, odpravili na enodnevni izlet v Benetke. Bili smo razdeljeni v skupine, v katerih smo obravnavali različne teme. Naša skupina je raziskovala vodna  vozila in ekološko problematiko Benetk.

Najprej smo imeli vodeni ogled Benetk, kjer nam je vodič spregovoril o zgodovini Benetk, nato pa nam je med sprehodom predstavil najrazličnejše  beneške palače in cerkve, povedal nam je marsikatero zanimivost o Marcu Polo, gondolah, turizmu v mestu. 

Popoldan smo se v manjših skupinah odpravili po mestu in začeli z našim raziskovanjem. Kot najpomembnejše vozilo v Benetkah smo si izbrali gondolo in iskali gondoljerje ter jim zastavili nekaj vprašanj. 

Izvedeli smo, da moraš opraviti specifični tečaj, da lahko postaneš gondoljer. Število gondoljerjev je omejeno, pred tem pa moraš delati na ladji dve leti. 

Zanimalo nas je kako prebivalci doživljajo številne poplave in “visoko vodo” v Benetkah. Intervjuvanci so vedno to vprašanje povezali z izgradnjo znamenitega jezu Mose-ja. Povedali so nam, da niso zadovoljni. 

Neki gondoljer nam je rekel: “ iskreno povedano se mi je gradnja jezu zdela velika neumnost. Zgrešen je že načrt. Nizozemci so Benetkam predlagali svoj načrt za omejitev višine plime voda. To naj bi bil neke vrste premični jez, a ga uprava ni sprejela zaradi neprimernega izgleda, ki bi pokvaril lepoto Benetk”.

S taksistom smo se pogovarjali o  onesnaževanju voda. Povedal nam je, da nedvomno številna vodna vozila onesnažujejo morje. Če bi on odločal, bi dovolil vožnjo samo vozilom, ki niso na motorni pogon. Dodal je tudi, da problem načeloma niso manjše barke, ampak velike kot npr. “vaporetti” in ladje za križarjenje. Le-te onesnažujejo in povzročajo valove, ki vplivajo na vožnjo z gondolo, saj je manj stabilna.

Skratka, poleg vseh šibkih točk in problemov, ki jih ima to mesto, lahko vseeno rečemo le to, da je  čudovito in zanimivo, polno tradicij in kulture. Zelo smo hvaležni vsem na šoli. Po dolgem času smo preživeli skupaj z vrstniki prijeten in sončen dan.