Odločba z informacijami šolskemu osebju v zvezi z nujnimi ukrepi za varno izvajanje šolskih dejavnosti

Ob upoštevanju morebitnih dopolnitev ali sprememb, na podlagi veljavne zakonodaje za zaščito javnega zdravja in vzdrževanje ustreznih varnostnih pogojev pri pouku v prisotnosti, od 1. septembra do 31. decembra 2021 (datum, ki trenutno določa zaključek  izrednega stanja), je vse šolsko osebje dolžno imeti in predložiti zeleno spričevalo COVID-19, znano tudi kot GREEN PASS.

Izdaja zelenega potrdila za COVID-19

Pogoji za izdajo zelenega certifikata COVID-19 so naslednji, potrdilo je na voljo:• ob koncu predpisanega cikla cepljenja proti SARS-CoV-2. Zeleni certifikat se izda tudi ob prejemu prvega odmerka cepiva in je veljaven od petnajstega dne po prejemu;• po okrevanju od COVID-19 s hkratnim prenehanjem izolacije, predpisane po okužbi s SARS-CoV-2, urejene v skladu z merili, določenimi v okrožnicah Ministrstva za zdravje;• izvedba hitrega ali molekularnega testa antigena z negativnim rezultatom za virus SARS-CoV-2 v zadnjih 48 urah.Veljavnost certifikata se za cepljene osebe lahko prekliče v primeru okužbe ali stika z visokim tveganjem.

Oprostitev zelenega potrdila

Ministrstvo za zdravje v okrožnici št. 35309 z dne 4. avgusta 2021 ureja položaj oseb, pri katerih je cepljenje proti SARS-CoV-2 izpuščeno ali odloženo zaradi posebnih in dokumentiranih kliničnih stanj. Za te osebe je predvidena izdaja potrdila o izvzetju iz cepljenja. Potrdilo o oprostitvi cepljenja proti COVID-19 izdajo pristojni zdravstveni organi, lahko tudi v papirnati obliki.

Osebe, ki so pridobile to potrdilo, so vabljene, da ga predstavijo ravnateljici.

Kontrola zelenega potrdila in potrdila o oprostitvi cepljenja

Ravnateljica in osebje, ki je za to zadolženo, imata pooblastila in dolžnost, da preko aplikacije AppVerificaC19 preverijo zeleni certifikat COVID-19 in po potrebi zahtevajo predložitev osebnega dokumenta.

Preverjanje zelenih certifikatov COVID-19 se izvede z branjem kode QR, ki omogoča le preverjanje pristnosti, veljavnosti in celovitosti certifikata ter poznavanje osebnih podatkov imetnika, ne da bi bili vidni ostali podatki. Pri tem preverjanju se zato ne obdelujejo nobeni podatki, pomembni za varovanje zaupnosti osebnih podatkov.

Pri preverjanju zelenega certifikata COVID-19 s prej omenjeno aplikacijo je mogoče preveriti 3 vrste rezultatov:

  • zeleni zaslon: certifikat velja za Italijo in Evropo;
  • modri zaslon: certifikat velja samo za Italijo;
  • rdeči zaslon: certifikat še ni veljaven ali je potekel ali pa je prišlo do napake pri branju.

Poverjeno osebje, ki ga ravnateljica določi za preverjanje potrdil, bo lahko dovolilo vstop v šolsko poslopje le zaposlenim, ki imajo zeleno potrdilo COVID-19 ( z zelenim ali modrim zaslonom) ali dokument o oprostitvi cepljenja.

 

Kdor nima ali ne predloži zelenega potrdila

Osebje, ki nima ali ne predloži zelenega potrdila Covid-19, ne more opravljati svojega dela in odsotnost se šteje kot neupravičena.

Zaradi teh zakonskih predpisov šolsko osebje brez zelenega certifikata COVID-19 ali potrdila o izvzetju ne more dostopati do šolskih prostorov in ne more opravljati funkcij svojega poklicnega profila.

Trenutno so za vsakogar, ki krši navedena določila o obveznosti zelenega potrdila GREEN PASS, ki ga je potrebno imeti in predstaviti, predvidene naslednje posledice:

– uporaba denarne upravne sankcije od 400 do 1000 evrov;

– odsotnost zaradi nevstopa v službo se v prvih štirih dneh šteje za neupravičeno;

– od petega dne odsotnosti je delovno razmerje začasno prekinjeno in ni predvideno nobeno plačilo.

Ostaja obveznost upoštevanja vseh varnostnih ukrepov, ki so v veljavi do konca izrednega stanja (31. december 2021):

  • Prepovedano je vstopiti ali ostati v šolskih prostorih v primeru bolezenskih simptomov dihal ali s telesno temperaturo višjo od 37,5 °.
  • Obvezna je uporaba zaščitne maske (takozvani kirurški model), izvzeti so otroci, mlajši od šestih let, osebe s patologijami ali motnjami, ki niso združljive z uporabo omenjenih naprav, maska ni potrebna pri izvajanju športnih dejavnosti.
  • Priporoča se spoštovanje medosebne varnostne razdalje najmanj enega metra.

Dodatne informacije so na voljo na www.dgc.gov.it/web/faq.html.

Ta dopis ima vrednost odločbe, zato so vsi šolski delavci dolžni upoštevati zgoraj navedene zahteve.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sonja Klanjšček

Ravnateljica