Fwd: Projekt ŠOLA

Spoštovani,

sporočamo vam, da je analiza *Vpetost v slovenski in italijanski kulturni
prostor. Prvošolci srednjih šol s slovenskim učnim jezikom oziroma
dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji (šolsko leto 2019/20)*,
dosegljiva na
www.slori.org/wp-content/uploads/2020/05/Predstavitev-vpetost-apr-2020.pdf

Izvedena analiza proučuje vključenost srednješolcev v slovensko oziroma
italijansko kulturno dogajanje, ki jo označuje bližina prvin kot so jezik,
književnost, pop glasba, gledališče in šport.

Želimo vam prijetno branje.

[image: Descrizione: Descrizione: cid:image003.jpg@01CCC083.11266740]

*Slovenski raziskovalni inštitutIstituto Sloveno di RicercheSlovene
Research Institute*

www.slori.org

info@slori.org <trst@slori.it>