Urnik v času zdravstvene emergence

Sporočamo, da je v času zdravstvene emergence tajništvo telefonsko dosegljivo na številki 048182123 od  8.00 do 14.00 in da:

  • sprejem na šoli je omejen le na nujne primere in je možen le po predhodnem klicu;
  • tajništvo dela na daljavo;
  • storitve, ki jih nudimo neposredno na šoli so sledeče: fizično izročanje nujnih dokumentov, dvig pošte, prevzem knjig oz. računalnikov;
  • vse ostale storitve nudimo na daljavo. Prošnjo naslovite po elektronski pošti na naslov gois002002@solskicenter.net

Stranke se lahko po elektronski pošti obrnejo na šolo kakor sledi:

● tajniške storitve  (osebje, dijaki in uprava)  gois002002@solskicenter.net;

● tehnična podpora didaktiki na daljavo  tehniki@solskicenter.net;

● didaktika na daljavo poteka v okolju G-suite izključno preko šolskega računa;

● stik med učnim osebjem in starši poteka preko razrednikov;

● psihološka služba je na razpolago preko naslova – psihologinja@solskicenter.net