Razredniki – kontakti

 

RAZRED RAZREDNIK ŠOLSKI E-mail naslov
1.r.humanist.l. prof. Sara SEMEC sara.semec@solskicenter.net
2.r.humanist.l. prof. Barbara ZLOBEC barbara.zlobec@solskicenter.net
3. r.humanist.l. prof. Francesca RUSTIA francesca.rustja@solskicenter.net
4. r.humanist.l. prof. Viljem GERGOLET viljem.gergolet@solskicenter.net
5. r.humanist.l. prof. Daniela KLANČIČ daniela.klancic@solskicenter.net
1.r.znanst.l. prof. Viljena DEVETAK viljena.devetak@solskicenter.net
2.r.znanst.l. prof. Paola CIGUI paola.cigui@solskicenter.net
3.r.znanst.l. prof. Dania BREGANT danja.bregant@solskicenter.net
4. r.znanst.l. prof. Adrijan PAHOR adrijan.pahor@solskicenter.net
5. r.znanst.l.. prof. Andrej KRALJ andrej.kralj@solskicenter.net
IV.gimnazija prof. Nadja REBEC nadja.rebec@solskicenter.net
V. gimnazija prof. Karen COSSUTTA karen.cossutta@solskicenter.net
I.kl.licej prof. Jurij KLANJŠČEK jurij.klanjscek@solskicenter.net
II.kl.licej prof. Damiana DEVETAK damjana.devetak@solskicenter.net
III.kl.licej prof. Tjaša RUZZIER tjasa.ruzzier@solskicenter.net