ZAČASNA PREKINITEV TELEFONSKE VEZE

Sporočamo Vam, da zaradi zamenjave družbe, ki nudi telefonske storitve, ki jo je odredilo teritorialno združenje občin (UTI), smo začasno brez telefonske povezave. Stranke naj stopijo v kontakt s tajništvom preko elektronske pošte.

Ravnatelj

Peter Černic