Fwd: ŠOLA2019 – Analiza vpisov v vrtce in šole

Subject: ŠOLA2019 – Analiza vpisov v vrtce in šole

Spoštovani,

sporočamo vam, da je *Analiza vpisov v vrtce in šole s slovenskim učnim
jezikom oziroma dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji v
obdobju od šolskega leta 2000/01 do šolskega leta 2019/20*, ki je bila pred
kratkim objavljena v Primorskem dnevniku, dosegljiva na hiperpovezavi
www.slori.org/projekti/projekt-o-spremljanju-narodnostnih-in-jezikovnih-znacilnostih-solajoce-se-populacije-slovenskih-vrtcev-in-sol-v-trzaski-in-goriski-pokrajini-in-vecstopenjske-sole-s-slovensko…
.

Analiza prikazuje dinamiko vpisov na vseh stopnjah šolanja od Milj do
Špetra s predvidevanji za naslednje šestletje ter spremembe v jezikovni
sestavi šolajoče se populacije v zadnjih petih letih.

[image: Descrizione: Descrizione: cid:image003.jpg@01CCC083.11266740]

*Slovenski raziskovalni inštitutIstituto Sloveno di RicercheSlovene
Research Institute*
Ulica/Via/Street Beccaria 6
34133 Trst/Trieste – Italy