Zaprtje šole od 24.2.2020 do 1.3.2020

 

Ravnatelj DIZ Gregorčič z ozirom na odredbo Ministrstva za zdravje z dne 23.2.2020

Odreja,

popolno zaprtje šole v obdobju od 24.2.2020 do vključno 1.3.2020.

Do istega datuma so ukinjeni vsi šolski izleti, vse šolske ekskurzije ter šolske in obšolske dejavnosti.

Ker bi lahko prišlo do novosti, vas vabim, da redno sledite navodilom, ki bodo objavljena na spletni strani www.solskicenter.net in na spletni oglasni deski šole.

 

Ravnatelj

Prof. Peter Černic