Čajanka

Čajanka je prizor iz ruske novele Plašč, katere avtor je Gogolj, ruski pisatelj,
profesor in uradnik, ki je živel med obdobjema realizem in romantika.
Plašč pripoveduje dogodek iz življenja Akakija, nesrečnega uradnika, kateremu
se strže plašč in je prisiljen, čeprav brez denarja, kupiti novega. Ko si ga z
dolgim shranjevanjem denarja vendarle kupi, ga visoki uradnik povabi na čaj.
V razredu smo se razdelili v 3 skupine; vsaka skupina je morala v obliki krajše
gledališke igre improvizirati čajanko na katero so bili povabljeni bogati uradnik,
krojač, hudobni general in Akakij Akakijevič; čajanko sta organizirala gospodar
in gospodinja. Poseben poudarek smo dali na scenografijo, ki je po zaslugi
rekvizitov, v skladu z obdobjem, dala vtis realnosti in pripadnosti staroruskemu
uradniškemu življenju. Ob končani uprizoritvi je sledilo točkovanje. Najboljši
igralci so si zaslužili topel aplavz.