Fwd: Anketa o slovenskih podjetjih na Tržaškem in Goriškem

*”Slori” *

Anketa o slovenskih podjetjih na Tržaškem in Goriškem

Spoštovani,

sporočamo vam, da je poročilo z rezultati *Ankete o slovenskih podjetjih na
Tržaškem in Goriškem, *ki je bila pred nedavnim predstavljena na Opčinah,
dosegljivo na hiperpovezavi
www.slori.org/projekti/anketa-o-stanju-slovenskih-podjetij-na-trzaskem-in-goriskem/
<www.slori.org/progetti/anketa-o-stanju-slovenskih-podjetij-na-trzaskem-in-goriskem/>
.

Anketa je sestavni del raziskovalnega projekta *Stanje in perspektive
slovenskega gospodarstva v Italiji*, ki ga izvajata SLORI ter Sklad Libero
in Zora Polojaz. SLORI je anketo izvedel v sodelovanju s Slovenskim
deželnim gospodarskim združenjem (SDGZ) in Kmečko zvezo (KZ). Namen anketne
raziskave je orisati stanje slovenskih podjetij na Tržaškem in Goriškem,
izpostaviti težave, s katerimi se soočajo, in ugotoviti, katera so njihova
predvidevanja za naprej.

Želimo vam prijetno branje.

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)

[image: Descrizione: Descrizione: cid:image003.jpg@01CCC083.11266740]

*Slovenski raziskovalni inštitutIstituto Sloveno di RicercheSlovene
Research Institute*