Dandarù 6 – Božični dobrodelni sprehod

Prof. Solange Degenhardt je že šestič v okviru humanitarnih dejavnosti organizirala DANDARÙ.  Letos se je pobudi pridružil tudi licejski pol. Projekt želi vzpodbuditi pri dijakih večjo solidarnost in zanimanje za sočloveka v stiski.

V četrtek,19.12.2019, smo se v velikem številu zbrali dijaki obeh polov  višješolskega centra in  v spremstvu nekaterih profesorjev odšli na  dobrodelni  sprehod.  Obiskali smo emporij dobrodelnosti. Zbrali smo hrano z daljšim rokom trajanja in jo odnesli do trgovine.

Sprejel nas je prijazen uslužbenec Federico, ki nam je razložil delovanje emporija.  Trgovina je odprta trikrat tedensko, v njej pa lahko kupujejo posamezniki in družine, ki imajo posebne socialne karte, na katerih so zbrane točke, ki se jim ob nakupih odbijajo. Emporij zbira hrano iz prostovoljnih prispevkov različnih ustanov in posameznikov. V njem dela tudi 15 prostovoljcev, ki posvečajo svoj čas stiku in prodaji ljudem z materialnimi težavami. Federico nas je povabil, da lahko tudi mi kot prostovoljci pomagamo v trgovini.

Dobrodelna akcija je v nas vzpodbudila sočutje do naših bližnjih, ki so v stiski.  Z veseljem smo jim  pomagali ter tako vsaj malo olepšali prihajajoče praznike.

Erica Pecar in Mirjam Bratina