Predavanje o nasilju


Dne 23. januarja smo se dijaki tretjega znanstvenega liceja in tretjega humanističnega liceja (naslednji teden bo ponovitev tudi za klasike) udeležili predavanja, ki je obravnalo hudo tematiko o nasilju nad ženskami. Projekt sta vodili psihologinja in prostovoljka združenja S.O.S. Rosa iz Gorice in dva predstavnika goriške policije.  Najprej smo dijaki prejeli vprašalnik, ki je sicer ostal anonimen,nakar pa  je sledilo predavanje, ki pa je temeljilo na razgovoru med predavatelji in dijaki.  Raložili so nam mnogo dinamik nasilja, mnogo raznolikosti v katerih se nasilje skriva, in povedali so nam, da se policija  ukvarja bolj s kazensko platjo, medtem ko  združenje S.O.S. Rosa nudi psihološko pomoč, vsekakor pa obe te sili, že mnogo let uspešno delujeta na goričkem.  Nakazali so nam zaskrbljujoče statistike, ki so jih opravili na Goriškem in ki jasno pokažejo, kako je ta fenomen pogost tudi v našem malem in preprostem okolju. Predavanje je temeljilo na razgovoru s publiko: nas dijake so pritegnili tako, da so nas večkrat spodbujali  k izražanju in delitvi svojih misli ter idej o debatirani temi. Za nas je bil tovrsten prijem zelo pomembna, saj je pripomogel k temu, da je bilo predavanje zanimivo in izčrpno. Za dijake je bilo toraj to dobra možnost za razmislek na temo, ki je na žalost prisotna v našem vsakdanjem življenju. Predavatelje bomo srečali še enkrat v februarju.

Petra Sardoč, 3.Z