LITERARNI, LIKOVNI IN FOTOGRAFSKI NATEČAJ POT DO ČLOVEKA (S.Kosovel)

Skupina profesorjev slovenskega višješolskega centra v Gorici želi spodbuditi ustvarjalnost pri mladih in v ta namen razpisuje LITERARNI, LIKOVNI IN FOTOGRAFSKI NATEČAJ POT DO ČLOVEKA (S.Kosovel), posvečen spominu na dijakinjo  Živo.

Razpisni pogoji:

  • Sodelujejo lahko vsi dijaki, ki obiskujejo slovenski višješolski center.
  • Prispevke je treba izročiti tajništvu tehniškega ali tajništvu  licejskega pola do 8. januarja 2015.

LITERARNI NATEČAJ

Dijaki pošljejo lahko še neobjavljeno prozo (do 3 strani) ali  poezijo (do 3 pesmi) ali  tudi dramska besedila (odlomek, prizor – do 3 strani) na temo  Pot do človeka.Prispevki morajo biti napisani z računalnikom. V eni  kuverti naj bodo avtorjevi podatki  s šifro (avtorjeva šifra ali psevdonim,  njegovo ime in priimek, šola, razred), v drugi pa naj bo zgoraj  omenjena zaprta kuverta z avtorjevimi podatki ter priloženo besedilo, označeno samo  s šifro. Komisija  dobi v branje samo šifrirana besedila, avtorji se razkrijejo  po določitvi zmagovalcev. Komisija bo izbrala tri  nagrajence.

Merila za ocenjevanje:

1. Vsebinska izvirnost.

2. Izvirna zgradba, jezik in slog: izvirna uporaba slogovnih sredstev, izrazna živost, slikovitost.

 3.  Jezikovna pravilnost.

Sodelujoči se bodo lahko udeležili literarne delavnice, ki jo bosta v četrtek, 13.11.2014, vodili profesorici Marija Kostnapfel in Damiana Devetak. Pričetek ob 14. uri v 5. razredu zavoda Ž. Zoisa.

LIKOVNI NATEČAJ

Likovna dela so lahko v katerikoli likovni tehniki (risbe, stripi…) in na kateremkoli materialu. Vsak sodelujoči lahko pošlje eno likovno delo  na razpisano temo, ki ga  označi s šifro ali psevdonimom. V zaprti  kuverti zraven pripiše  šifro ali psevdonim, svoje ime in priimek, šolo, razred,  kdaj je delo nastalo ter v največ treh stavkih bistvo likovnega dela.

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Pogoji sodelovanja:

Vsak sodelujoči lahko pošlje eno fotografijo.

– Iz vsebine fotografije mora biti jasno razvidno, kaj predstavlja, in mora biti posneta na temo natečaja.

– Ne sme biti starejša od dveh let. Ob fotografiji mora biti naveden datum nastanka in avtorjeva šifra ali psevdonim.

– Fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana tudi v JPG formatu.

– V zaprti kuverti zraven fotografije zapišite šifro ali psevdonim ter  svoje ime in priimek, šolo, razred, ter  dodajte tudi opis fotografije v največ treh stavkih.

Komisija bo izbrala tri  nagrajence iz vsake kategorije. Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna.

Nagrajevanje najboljših prispevkov bo potekalo ob priliki Prešernove proslave, 9.februarja 2015.