Zavodni svet 2014-2017

[collapse collapsed title=Composizione]

Il nostro Consiglio di Istituto è stato eletto nel mese di ottobre dell’anno 2014  ed  ha validità per il triennio 2014-2017. Qualora un rappresentante dei genitori o del personale decadesse (es. trasferimento in altra sede o l’uscita del figlio dall’Istituto) verrà sostituito dalla persona che lo segue nella graduatoria degli eletti e che abbia ancora tutti i requisiti idonei.

[/collapse]

Člani zavodnega sveta za obdobje 2014/17

Starši

 • Luisa Gergolet
 • Marjeta Kranner
 • Majda Klanjšček

Profesorji

 • Peter Černic
 • Sara Semec
 • Damjana Devetak
 • Marta Vižintin
 • Nadja Rebec
 • Nadja Marinčič

Pomožno, tehnično in administrativno osebje

 • Edi Lutman

Neposredno imenovani

 • Elisabetta Kovic

Zavodni svet je vodilni organ avtonomne šolske ustanove. Ima vzgojno-izobraževalno in administrativno vlogo; zastavlja cilje, odobri projekte in programe, ki jih je treba izvršiti, preverja usklajenost rezultatov vzgojno-didaktične in upravne dejavnosti s finančnimi viri šole ter nadzoruje upravljanje šole.

Delovanje in pristojnosti zavodnega sveta urejujejo OPR 416/1974 in predpisi Enotnega besedila zakonov o izobraževanju, iz zakonodajnega odloka z dne 16. 04. 1994, št. 297.

[/collapse]