Homerjev dan - Z Odisejem sredi mesta

Dijaki slovenskega klasičnega liceja Primož Trubar in italijanskega liceja Dante Alighieri iz Gorice so mestno središče včeraj poživili v znamenju grške klasične kulture. Pred Verdijevim gledališčem so dijaki in profesorji prebrali trinajsti spev Homerjeve Odiseje v starogrškem, slovenskem in italijanskem jeziku.

Dogodek, ki je pritegoval pozornost mimoidočih, je priredila videmska univerza v okviru evropskega festivala latinske in grške kulture, ki poteka že več let, letos pa so ga prvič priredili tudi v Vidmu in Gorici. »Za festival smo izvedeli po zaslugi študentke videmske univerze, ki je po vrnitvi s študentske izmenjave v Lyonu seznanila s projektom profesorja Marca Fucecchija. Ta je nato informacijo posredoval profesorjem licejev na Videmskem in Goriškem. Zamisel nam je bila takoj všeč in v treh tednih smo uspeli pripraviti program in tudi sestaviti knjižico z italijanskim in slovenskim prevodom speva,« je povedala profesorica Nadja Marinčič, ki je skupaj s profesorjem Viljemom Gergoletom skrbela za glasbo in recital slovenskih dijakov, medtem ko sta nastop dijakov šole Alighieri vodili profesorici Rosy Tucci in Cristine Rumich. Letos se je festivala udeležilo kar 174 šolskih bralnih skupin z vsega sveta.

V Vidmu je branje Odiseje potekalo v šolskih prostorih, na goriških licejih pa so se odločili, da bodo Homerjevo delo predstavili širši javnosti z namenom, da bi kulturo klasikov širili tudi izven šolskih zidov. V ta namen so izbrali manj znani, vendar posebno pomenljivi trinajsti spev Odiseje, saj predstavlja začetek drugega dela Homerjevega junaškega epa in obravnava Odisejevo vrnitev na Itako ter njegovo odkrivanje lastne identitete in vloge na svetu.

V uvodnem nagovoru se je profesor Fucecchi zahvalil vsem sodelujočim, ki so omogočili uresničitev projekta, predvsem pa dijakom, ki so s svojim zanimanjem in energijo pripomogli k njegovemu uspehu. Ob branju Homerjevih verzov so nastopili Viljem Gergolet na harmoniki in glasbeni orkester liceja Alighieri.

Šlo je za zanimivo in poučno izkušnjo tako za številne mimoidoče, ki so se ustavili, da bi prisluhnili epskim verzom in glasbi (med navzočimi sta bili senatorka in nekdanja ravnateljica liceja Alighieri Laura Fasiolo ter ravnateljica licejskega pola Gregorčič-Trubar Elizabeta Kovic), kakor tudi za dijake. »Za nas, ki se zanimamo za klasike, je bila zanimiva izkušnja, predvsem pa priložnost, da smo svoje navdušenje lahko posredovali tudi ljudem izven šole,« je povedal Sebastian Zamaro, ki obiskuje slovenski licej. »Veliko smo se naučili iz te izkušnje, tako kar zadeva grško in latinsko kulturo kakor tudi javno nastopanje pred občinstvom,« je dodal njegov sošolec Danijel Bukovec, medtem ko je dijak Tadej Pahor poudaril, da upa, da bodo pri takšni pobudi sodelovali tudi v prihodnjih letih. 

25. 3. 2017