Ambasadorji OZN - Dijaška diplomatska »misija« v New Yorku

Na pobudo organizacije Italian Diplomatic Academy se je skupina dijakov z licejskega in tehniškega pola slovenskih višjih srednjih šol v Gorici udeležila projekta NHSMUN 2017 (National High School Model United Nations), ki želi mladim približati delovanje Organizacije združenih narodov (OZN). Za slovenske dijake iz Gorice in za njihove vrstnike z vsega sveta je bilo sodelovanje pri projektu edinstvena izkušnja, iz katere so se marsičesa naučili, obenem pa priložnost, da so obiskali New York.

Profesorica na licejskem polu Mirjam Bratina je v lanskem šolskem letu navezala stike s predstavnico Italian Diplomatic Academy, Lauro Bombieri, ki je v začetku oktobra v avditoriju višješolskega središča natančno predstavila dijakom vseh tretjih, četrtih in petih razredov projekt, ki pripravlja mlade na sodelovanje na konferenci OZN v New Yorku. Pobudi so se pridružili tudi dijaki tehniškega pola pod mentorstvom profesorice Marije Kostnapfel. Dijaki so morali najprej opraviti preizkus znanja angleškega jezika, nato pa so si morali zavihati rokave, saj je bila pogoj za sodelovanje na konferenci tudi udeležba na številnih predavanjih. »Podrobno smo morali preučiti politiko, geografijo in gospodarstvo države, ki smo jo predstavljali. Soočili smo se tudi z mednarodnim družbenim in pravnim okoljem drugih držav. Cilj vseh sodelujočih je bil, da smo se med konferencami poistovetili z interesi držav, ki smo jih predstavljali znotraj samostojnih organov OZN, se med sabo pogajali in tako dosegali sporazume glede aktualnih svetovnih problemov,« pravita dijakinji Petra Crosatto in Klara Tercic; projekta so se udeležili še Jasmin Butkovič, Giovanna Jacumin, Matej Lavrenčič, Matija Čubrilo, Samuele Ferletti, Saša Ferfolja in Aleksija Gorkič. Po večtedenskem pripravljalnem tečaju so dijaki odpotovali v New York, kjer so imeli možnost preizkusiti usvojeno znanje in obiskati Stekleno palačo OZN. Ko so svoje »diplomatske dolžnosti« opravili, so si lahko ogledali še znamenitosti Velikega jabolka.

»Bila je edinstvena in neponovljiva izkušnja, ki nas je obogatila. Spodbudila nas je k razmišljanju o globalnih težavah in možnih rešitvah zanje,« še poudarjajo dijaki.

2. 4. 2017