Razredni sveti

HUMANISTIČNI LICEJ

 

 

1

2

3

4

5

Slovenski jezik

4 Bandelj

4 Bandelj

4 Klanjšček J.

4 Pahor

4 Pahor

Italijanski jezik

4 Brandolin

4 Klancic

4 Klancic

4 Klancic

4 Klancic

Angleščina

3 Ruzzier

3 Beuciar

3 Kralj

3 Kralj

3 Kralj

Latinščina

3 Devetak D.

3 Devetak D.

2 Devetak D.

2 Devetak D.

2 Devetak D.

Zgodovina in zemljepis

3 Klanjšček J

3 Klanjšček J

 

 

 

Zgodovina

 

 

2 Bandelj

2 Pahor

2 Pahor

Filozofija

 

 

3 Gergolet V.

3 Gergolet V.

3 Gergolet V.

Humanistične vede

4 Semec

4 Semec

5 Gergolet V.

5 Semec

5 Semec

Pravo in ekonomija

2 Semolič

2 Semolič

 

 

 

Matematika

3.Grahonja

3.Grahonja

2 Grusovin

2 Grusovin

2 Grusovin.

Fizika

 

 

2 Peteani

2 Peteani

2 Peteani

Naravoslovje

2 Bregant

2 Černic

2 Dornik

2 Dornik

2 Dornik

Zgodovina umetnosti

 

 

2 Žerjal

2 Žerjal

2 Žerjal

Telesna vzgoja

2Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

Verouk/alternativne dejavnosti

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

 

31

31

34

34

34

 

 

 

KLASIČNI LICEJ

 

IV. GIM.

V. GIM.

1. KL.

2.KL

3.KL

Slovenski jezik (A75-A74)

4 Cossutta

4 Cossutta

4 Devetak (a74)

4 Devetak (a74)

4 Cossutta

Italijanski jezik

4 Klanjšček N.

4 Klanjšček N.

4 Klanjšček N.

4 Klanjšček N.

4 Brandolin

Latinščina (A75-A74)

5 Rebec

5 Rebec

4 Marincic

4 Marincic

4 Rebec

Grščina (A75-A74)

4 Rebec

4 Marincic

3 Marincic

3 Marincic

3 Rebec

Angleščina

3 Ruzzier

3 Ruzzier

3 Ruzzier

3 Ruzzier

3 Ruzzier

Zgodovina zemljepis (A75-A74)

3 Bandelj

3 Bandelj

 

 

 

Zgodovina

 

 

3 Klanjšček J.

3 Černic P.

3 Černic P.

Filozofija

 

 

3 Klanjšček J.

3 Černic P.

3 Černic P.

Matematika (a27)

3 Croselli

3 Croselli

2 Croselli

2 Croselli

2 Croselli

Fizika (a27)

 

 

2 Croselli

2 Croselli

2 Croselli

Naravoslovje

2 Dornik

2 Dornik

2 Dornik

2 Dornik

2 Dornik

Zgodovina umetnosti

 

 

2 Žerjal

2 Žerjal

2 Žerjal

Telesna vzgoja

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

Verouk/alternativne dejavnosti

1Bratina

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

 

31

31

35

35

35

 

 

 

ZNANSTVENI LICEJ

 

1

2

3

4

5

Slovenski jezik

4 Devetak V.

4 Devetak V.

4 Devetak V.

4 Pahor

4 Pahor

Italijanski jezik

4 Brandolin

4 Srebotnjak

4 Srebotnjak

4 Srebotnjak

4 Srebotnjak

Angleščina

3 Beuciar

3Beuciar

3 Kralj

3 Kralj

3 Kralj

Zgodovina in zemljepis

3 Devetak V.

3 Devetak V.

 

 

 

Zgodovina

 

 

2 Černic P.

2 Černic P.

2 Černic P.

Filozofija

 

 

2 Gergolet V.

2 Gergolet V.

2 Gergolet V.

Matematika

5 Gergolet M

4 Grahonja

4 Gergolet M.

4 Gergolet M.

4 Grahonja

Fizika

2 Petejan

2 Petejan

3 Petejan

3 Petejan

3 Petejan

Naravoslovje

3 Bregant

4 Černic S.

5 Bregant

5 Bregant

5 Bregant

Informatika

2 Posillipo

2 Posillipo

2 Posillipo

2 Posillipo

2 Posillipo

Risanje/zgodovina umetnosti

2 Slamič

2 Slamič

2 Slamič

2 Slamič

2 Slamič

Telesna vzgoja

2Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

2 Vižintin

Verouk/alternativne dejavnosti

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

1 Bratina

 

31

31

34

34

34