Obvezno cepljenje: potrdila in izjave

Kot znano je parlament odobril zakon št. 119 z dne 31.7.2017, ki obravnava “nujna določila o preventivi s cepljenjem, o nalezlijivih boleznih in spornih vprašanjih v zvezi z jemanjem zdravil". S tem v zvezi je Ministrstvo za šolstvo izdalo okrožnico št. 1622 z dne 16. avgusta 2017, ki  udejanja omenjeni zakon in navaja šolam in družinam časovne termine za predložitev dokumentacije ali samoizjave o osebnem dejanskem stanju v zvezi s cepljenjem tako dijakov kot učnega in neučnega osebja.

Za boljše razumevanje celotnega postopka pripenjamo omenjeno ministrsko okrožnico in ponujamo kratek izvleček:

 

  1. Obveznost cepljenja je določena za vpis v otroške jasli in otroški vrtec (0-6 let), v različni obliki, velja tudi za učence osnovne, nižje in višje srednje šole do 16. leta starosti.
  2. Otroci, ki so imuni, ker so že prestali določeno nalezljivo bolezen, ali otroci, ki se nahajajo v specifičnem zdravstvenem stanju, so oproščeni obveznega cepljenja oziroma se cepljenje sme preložiti. Za že imune otroke, ki so preboleli določeno bolezen, bo obvezno cepljenje lahko opravljeno v monokomponentni obliki brez antigena že prebolele bolezni.
  3. S šolskim letom 2017/2018 je predstavitev dokumentacije o cepljenju predpogoj za vstop v otroški vrtec. Dokumentacijo o opravljenem cepljenju ali nadomestno izjavo morajo starši posredovati tajništvu do 10. septembra 2017.
  4. Za osnovno, srednjo šolo in prvi bienij višje šole dokumentacijo o ceplenju ali izjavo bodo starši posredovali tajništvu do 31. oktobra 2017.
  5. Kdor predstavi nadomestno samoizjavo namesto fotokopije o cepljenju, mora potem do 10. marca 2018, predstaviti dokumetacijo, ki dokazuje opravljeno cepljenje otroka.
  6. V slučaju, da bi družine ne predstavile v danih rokih predvidene dokumentacije, dijaki ne izgubijo pravice do šolanja in smejo opraviti predvideni državni izpit. 
  7. Če starši ne predstavijo predvidene dokumentacije o cepljenju otroka, mora ravnatelj obvestiti Zdravstveno službo. Slednja bo starše povabila na razgovor in navedla oblike in roke cepljenja. Če v danem roku starši ne poskrbijo za cepljenje otroka, bo Zdravstvena služba formalno ugotovila prekršek. V tem primeru znaša globa od 100 do 500€.
  8. Za učno in neučno osebje dokumentacijo ali izjavo posredujejo zainteresirani do 16. novembra 2017.

 

Za večjo preglednost pripenjamo obrazec, ki ga družina (priloga 1) in šolsko osebje (priloga 2) izpolni in ga podpisanega pošlje tajništvu na šolski e-naslov gois002002@solskicenter.net s fotokopijo osebne izkaznice, ali izroči ročno in ga osebno podpiše osebno ob prisotnosti tajniškega osebja.

            V dopolnilo  navajamo še nekaj splošnih informacij.

            Seznam 10 obveznih cepiv:   

  • proti poliomelitisu, davici, tetanusu, hepatitisu B, oslovskemu kašlju, haemophilusu B, ošpicam, rdečkam, vnetju obušesnice (parotitis) in noricam.

Ni obvezno, ampak priporočljivo cepljenje proti meningitisu B in C, pnevmokoku in rotavirusu.

Snuje se Državni seznam cepljenj, v katerem bodo registrirani cepljeni in necepljeni otroci, odmerki in morebitni stranski nezaželeni učinki. Predvideva se tudi načrt o nadziranju cepljenja in informativne akcije.

Za šolsko osebje cepljenje ni obvezno, je pa priporočljivo,  še posebno zaradi  tveganja okužbe v primeru nosečnosti.

Ministrstvo za zdravstvo je izdalo pojasnjevalni snopič v zvezi z obveznimi cepivi. V snopiču so navedene glavne informacije o obsegu cepitvenega spektra, o pomembnosti ceplenj ter o obveznostih družin in šolskih ustanov v zvezi s tem. Snopič pripenjamo v vednost.

 

           

 

Ravnateljica v.d.

dr. Elisabetta Kovic