ČASOVNA ORGANIZACIJA POUKA

TEDENSKI IN DNEVNI URNIK; TRAJANJE UČNE URE

 

Pouk je tedensko razporejen v šestih dnevih. Učna ura traja v šolskem letu 2017/18 55 minut.

Začetek in konec pouka je usklajen z urniki javnih prevoznih sredstev. Za šolsko leto 2017/18 je urnik tako razporejen:

 

URA

TRAJANJE

1.

8,10 – 9,05

2.

9,05 – 10,00

1. odmor

10,00 – 10,15

3.

10,15 – 11,10

4.

11,10 – 12,05

2. odmor

12,05 – 12,10

5.

12,10 – 13,05

6.

13.05 – 14,00

3. odmor

14,00 – 14,20

7.

14,20 – 15,15

8.

15,15 – 16,10

 

Dijaki vstopijo v učilnice ob 8.05. Dijaki, ki prihajajo zaradi prevoznih sredstev v šolo pred to uro, lahko prosijo za vstop v šolo od 7,45 dalje.

Za naslednje šolsko leto in v triletju 2016-2019 bo zbor učnega osebja v skladu z določili, odstavkov 5, 6 in 7 prvega člena zakona 107/2015 in ob upoštevanju principa prožnosti ter razpoložljivih človeških virov določil, kako bo v okviru šolske avtonomije prilagodil trajanje učne ure v skladu s potrebami po ojačitvi vzgojno izobraževalne ponudbe.