Zavod

Argumenti (tag): 

OSNOVNE INFORMACIJE O ZAVODU

Državni izobraževalni zavod s slovenskim učnim jezikom Trubar Gregorčič nudi dijakom in dijakinjam iz širšega Goriškega območja možnost, da opravijo v Italiji licejsko višješolsko šolanje v slovenskem jeziku.

Šola si prizadeva vzgajati dijake, ki bodo ob koncu šolanja enakopravno in enakovredno obvladali kulturno in družbeno specifiko etnično mešanega območja kot je širša Goriška. Dijaki naj bi si torej ob ministrskih programih pridobil še dodano vrednost poznavanja dveh kultur, kar jim odpira nove možnosti za življenje.

 

TIPOLOGIJA, SEDEŽ, SMERI;

Na državnem izobraževalnem zavodu s slovenskim učnim jezikom S. Gregorčiča v Gorici delujejo tri licejske smeri in sicer:

  • humanistični licej – 5 razredov;
  • klasični licej – 5 razredov;
  • znanstveni licej – opcija uporabne vede – 5 razredov.

Vodstvo zavoda je v pritličnih prostorih v ul. Puccini 14 v Gorici.