Organigram

Z organigrama je razvidna notranja organizacija šolskih služb, ureditev in pristojnosti posameznih uradov, imena odgovornih za postopke in njihove službene pristojnosti. Zakonski okvir je  54 člen Zakonskega odloka z dne  7. marca 2005, št  82 Codice Amministrazione Digitale

Slovenščina