Referenti in komisije

Referenti v šolskem letu  2017/18

 

REFERENT

IME IN PRIIMEK

e-mail

ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA DELA

Koordinator za podporni pouk

prof. Marta VIŽINTIN

marta.vizintin@solskicenter.net

Referent za zamenjavo urnika

prof. Marta VIŽINTIN

marta.vizintin@solskicenter.net

Sestavljalec urnika

prof. Peter ČERNIC

peter.cernic@solskicenter.net

Odgovorni za VIP

prof. Peter ČERNIC

peter.cernic@solskicenter.net

DELOVNE SKUPINE IN INSTITUCIONALNI ORGANI

Delovna skupina za posebne vzgojne potrebe

prof. Nadja REBEC

prof. Viljena DEVETAK

prof. David BANDELJ

 

nadja.rebec@solskicenter.net

viljena.devetak@solskicenter.net

david.bandelj@solskicenter.net

Odbor za vrednotenje

prof. Nadja MARINČIČ

prof. Marco PETEJAN

prof. Damjana Devetak

marco.petejan@solskicenter.net

nadja.marincic@solskicenter.net

damjana.devertak@solskicenter.net

Jamstveni organ

prof. SEMOLIC (redni član)

livio.semolic@solskicenter.net

Volilna komisija

prof. Mirjam BRATINA

prof. Neva KLANJŠČEK

mirjam.bratina@solskicenter.net

neva.klajnscek@solskicenter.net

 

g. Martina ČERNIC

martina.cernic@solskicenter.net

Komisija za nakupe in tehnično preverjanje nakupov

prof. Dania BREGANT

prof. Martina GERGOLET

prof. Nadja REBEC

tehnik Edi LUTMAN

danja.bregant@solskicenter.net

martina.gergolet@solskicenter.net

nadja.rebec@solskicenter.net

edi.lutman@solskicenter.net

Referent za nakupe knjig

prof. Neva Klanjšček

neva.klanjscek@solskicenter.net

Zapisnikar sej profesorskega zbora

prof. Černic Peter

peter.cernic@solskicenter.net

Zapisnikar sej zavodnega sveta

prof. Damjana Devetak

damjana.devetak@solskicenter.net

REFERENTI ZA VZGOJNA PODROČJA

Referent za disleksijo

prof. Daniela KLANCIC

daniela.klancic@solskicenter.net

Referent za usmerjanje

prof.Jurij Klanskcek

jurij.klanjscek@solskicenter.net

Referent za usmerjanje - sprejemanje dijakov

prof. Sara SEMEC

sara.semec@solskicenter.net

 

VARUHI LABORATORIJEV IN KNJIŽNIC

Multimedijska soba

tehnik Slavko TOMSIC

slavko.tomsic@solskicenter.net

Dijaška knjižnica

prof. Neva KLANJŠČEK

prof. Damjana DEVETAK

neva.klanjscek@solskicenter.net

damjana.devetak@solskicenter.net

Profesorska knjižnica in razredne knjižnice

prof. Nadja  REBEC

 

nadja.rebec@solskicenter.net

 

Fizikalni laboratorij

prof. Marco PETEJAN    

marco.petejan@solskicenter.net

Laboratorij za informatiko v pritličju

prof. Paolo POSILLIPO

paolo.posillipo@solskicenter.net

Laboratorij za kemijo

prof. Dania BREGANT

danja.bregant@solskicenter.net

Risalnica

prof. Alja SLAMIC

alija.slamic@solskicenter.net