Administrativno, tehnično in pomožno osebje

Tajniško osebje

 

VLOGA

IME IN PRIIMEK

E-POŠTA

Vodja upravnih storitev

Andrej JUSSA

andrej.iussa@solskicenter.net

Tajnice

Martina ČERNIC

martina.cernic@solskicenter.net

Petra DEVETAK

petra.devetak@solskicenter.net

Karin TENZE

karin.tenze@solskicenter.net

 

TEHNIKI

VLOGA

IME IN PRIIMEK

E-POŠTA

Tehnik

Slavko TOMSIC

slavko.tomsic@solskicenter.net

Edi LUTMAN

edi.lutman@solskicenter.net

                

POMOŽNO OSEBJE

 

VLOGA

IME IN PRIIMEK

E-POŠTA

Pomožno osebje

Susanna ANTONI

susanna.antoni@solskicenter.net

Divna COPIC

divna.copic@solskicenter.net

Lučana MARUSIC

lucana.marusic@solskicenter.net

Lidia PERSOLJA

lidja.persolja@solskicenter.net

Elena VIZINTIN

elena.vizintin@solskicenter.net

Sara MERVIG

sara.mervig@solskicenter.net

Elisa FERLETTI

elisa.ferletti@solskicenter.net