Ravnatelj

Poverjeni ravnatelj

dr. Elisabetta Kovic

 

Kontakt: ravnatelj@solskicenter.net

Ravnateljica je na razpolago za informacije in razgovor vsak dopoldan po vnaprejšnjem dogovoru. Po vnaprejšnjem dogovoru so možna tudi srečanja v popoldanskem času.

V priponki je na razpolago Curiculum vitae.