Izvršni odbor

Sestava

Izvršni odbor sestavljajo sledeči člani:

  • Elisabetta Kovic - ravnateljica, pravni član izvršnega odbora – predsednik;
  • Andrej Iussa - upravni vodja, pravni član – tajnik/zapisnikar;
  • Peter Černic - za komponento učnega osebja;
  • Luisa Gergolet - za starševsko komponento;
  • Edi Lutman - za komponento neučnega osebja;
  • Luka Paljk -za komponento dijakov.

Glavne naloge

Izvršni odbor je pristojen za pripravo dokumentacije sej zavodnega sveta.