UČILNICE

Trenutno šola razpolaga s 15 učilnicami, ki so opremljene z namiznim računalnikom, ki je kabelsko povezan v medmrežje. 17 učilnic je opremljenih z LIM – tablami, 3 učilnice pa imajo na razpolago 50 palčni televizijski ekran, povezan z računalnikom. To omogoča številnim razredom, da se v didaktičnem delu lahko poslužujejo novih tehnologij. Zbor učnega osebja želi v triletju 2015-2018 opremiti vse razrede z LIM – tablami. 60% učilnic ima tudi dostop do brezžičnega omrežja. Predvidoma naj bi ta odstotek naslednje leto dvignili na 100 % . V naslednjem triletju namerava šola omogočiti vsem razredom dostop do večpredstavnostnih naprav predvsem z ojačenjem zvočne opreme, kar bo ustvarilo prijaznejše pogoje pri poučevanju tujega jezika, predvsem pa pospešilo uvajanje IKT v didaktično delo. 5 razredov klasičnega liceja razpolaga tudi z razredno knjižnico, v kateri so zbrane knjige, ki odgovarjajo učnim programom posameznih razredov.