Fotokopirni stroj

Na hodniku je na razpolago dijakom in profesorjem fotokopirni stroj, ki deluje s sistemom magnetnih kartic. Vsak razred ima na razpolaga 500 fotokopij, ki jih dijaki lahko uporabijo v didaktične namene. Tudi vsak profesor dobi na začetku leta na razpolago magnetno kartico s 500 fotokopijami. Uporabniki ne smejo fotokopirati gradiva, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami.