Botanični vrt - Elysium park

BOTANIČNI VRT
slovenskega višješolskega središca

Zametki botaničnega vrta v slovenskem višješolskem središcu segajo v š.l. 1997/98, ko je Ministrstvo za šolstvo predlagalo šolam "Prvi državni teden ekološke vzgoje". Zelene površine okoli šolskih stavb so bile po naselitvi slovenskih šol v center gole, tako smo dijaki in profesorji na Izobraževalnem zavodu Trubar - Gregorčič v mesecu oktobru posadili okrog štirideset dreves in grmovnic. Navdušenje za to delo je bilo veliko, tako da je pobuda prerasla v večletni projekt, ki smo ga poimenovali "Šola v zelenju". V okviru tega projekta skrbimo ne le za rastline v botaničnem vrtu, temveč tudi za ustrezne strukture in čistoco zelenih površin okoli šolskih stavb, spremni katalog z rastlinskimi shedami in dokumentiranje dela za šolski arhiv in javnost. V prihodnosti nameravamo opremiti drevesa s kovinskimi etiketami z imeni posameznih dreves, namestiti klopce in pripraviti tloris vrta.
Najpomembnejši cilj omenjenega projekta pa je vsekakor bogatenje botanične zbirke na zelenih površinah okoli šolskih stavb znotraj centra. Vsako leto naravoslovni profesorji dopolnjujemo zbirko z novimi rastlinami ter nadomestimo odmrle in poškodovane vrste. Pri tem sodelujemo z gozdno upravo, samimi dijaki in njihovimi starši ter drugim osebjem na zavodu, ki prispevajo manjkajoče vrste. V šolskem letu 2006/07 raste v šolskem botaničnem vrtu 140 različnih rastlinskih vrst, skupno pa je posajenih čez 320 dreves in grmovnic.
Drevesa so iz didaktičnih razlogov posajena po področjih: kraško-sredozemsko, alpsko in okoliško področje. Poleg teh imamo tudi predela, kjer so posajeni predstavniki parkovnih dreves. Ob robovih zelenih površin sadimo grmovnice za žive meje.

Izobraževalni zavod Trubar- Gregorčič si je prevzel odgovornost, da vodi naprej projekt, vendar v tesnem sodelovanju z dijaki in osebjem drugega tehničnega pola.